Souhlas s příspěvkem k Mateřské škole

Dobrý den, přidávám se k názoru pí. Šerákové, že délka trvalého pobytu by se měla v této nelehké situaci určitě zohledňovat (když už se nezohledňují pracující rodiče; mimochodem ve většině obcí stále toto kritérium platí - tady u nás bylo zrušeno?) - byť to nemá oporu v zákoně, protože i v zákoně se mluví o předškolním vzdělávání pro děti zpravidla již od 3 let a MŠ stejně nepřijmula,pokud vím, žádné 3-leté děti... Věk také tedy není jediným rozhodujícím (resp.obhajitelným) kritériem dle zákona. Spravedlivé to asi nebude nikdy, ale určitě by si školku zasloužili (a bylo by to přinejmenším logické) více rodiče, kteří tady bydlí déle (a dítě nebylo opakovaně přijato), než nově přistěhovalí. Myslím že i toto by se dalo považovat za vstřícný krok. I tak Vám děkuji za Vaši dosavadní práci pro obec. S pozdravem
Kamila Velebová