Státní peníze vyhozené z okna - obchvat Líbeznic

Dobrý den, se velikým zájmem jsem si v diskusi přečetl, že se snažíte, i po neuvěřitelné blamáži s tzv. obchvatem Líbeznic, kdy, na přání zastupitelů vaší vesnice, stát vyhodil z okna prostředky odpovídající několikanásobku hodnoty stavebních objektů celé obce, opět vytáhnout ze státu další finanční prostředky, zcela původně určené na daleko rozumnější stavby. Jsem projektant a občas přednáším, jako externista, na jedné z vysokých technických škol. Rád používám příkladu vaší obce jako učební ukázku, jak plýtvat s prostředky ve výstavbě. Je to typický vzorec, kdy, za zcela enormních nákladů, získáte výsledek, blížící se efektivně nule a to vše při technických řešeních neodpovídajících ani vzdáleně realitě. Jak píši, jsem projektant, nikoliv právník, tedy nejsem schopen posoudit, zda se jedná v tomto případě o trestný čin. Přeji Líbeznicím mnoho dobrého, Pavel Sláma

Odpověď

Vážený pane inženýre,

dovoluji si upozornit, že líbezničtí zastupitelé od samého začátku usilovali o koncepční řešení. V té době jsem členem zastupitelstva ani občanem obce nebyl, z popisu služebně starších kolegů ale vím, že kromě apelu na zkapacitnění MUK Zdiby usilovali též o vytvoření nové krátké větve komunikace II/243 před obcí směrem k mimoúrovňové křižovatce na novém obchvatu. Ta by nepochyně tranzitní dopravu z obce odvedla.

Pokud disponujete návrhem jiného lepšího řešení pro Líbeznice i všechny projíždějící řidiče, zcela jistě jej přivítáme.

S pozdravem

Martin Kupka