Středovlný vysílač 7KW !!!

Dobrý den,

předevčírem jsem nechtěně vyslechl zanícený rozhovor dvou starších pánů ohledně výstavby vysílače kdesi na úrovni Bořanovic o výkonu 7KW !!!
Velmi mne tato zpráva vyděsila, neboť přestože nejsem znalý těchto záležitostí, internet je plný článků o škodlivých vlivech právě středovlných vysílačů (proto se ruší). Jen pro srovnání, TV vysílač "Buková Hora" má výkon "pouhých" 5KW a to se jedná o úplně jiný druh vlnění a jinou lokalitu. Rád bych se tedy dozvěděl, zda je tato informace pravdivá a skutečně dojde k výstavbě takové zdraví ohrožující "veci" takřka za plotem Líbeznic?

Děkuji Peterka.

Odpověď

Vážený pane Peterko,

samotná obce Líbeznice se o záměru umístění vysílače dozvěděla rovněž zprostředkovaně. Jedná se o stavbu na katastru obce Bořanovice. Následně jsme ale kontaktovali pracovníky stavebního úřadu a požádali je o podrobnější informace. Z našeho popudu se do rozhodnutí jako podmínka dostalo měření zátěže po zprovoznění vysílače. Předkladatel záměru dodal stavebnímu úřadu všechna potřebná povolení. Před dvěma týdny předložil obci Líbeznice také stanovisko Státního zdravotního ústavu, v němž je uvedeno: "Při dodržení geometrie antény, vysílaného výkonu a vzdálenosti oplocení od paty stožáru nemůže elektromagnetické pole generované posuzovaným vysílačem v žádném místě vně oploceného areálu způsobit expozici překračující nejvyšší přípustnou hodnotu definovanou v nařízení vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění."

Jsem přesvědčen, že jsme jako obec v sousedství záměru udělali víc než je obvyklé pro ochranu zdraví našich občanů.

S pozdravem

Martin Kupka