Udržování soukromých zahrad

Vážený pane startosto, vážené zastupitelstvo,

dávám k zamyšlení podnět, aby vlastníci soukromých pozemků měli povinnost v době vegetačního růstu (např. duben - říjen) udržovat resp. sekat svůj pozemek (např. min. 1x za 6 týdnů). Bohužel normální sousedská domluva nefunguje a neudržované zahrady jsou zdrojem plevelů a alergenů pro okolní zahrady. O estetickém aspektu celé záležitosti ani nemluvím. Možná by bylo podnětné iniciovat také soutěž o Nejneudržovanější pozemek v Líbeznicích. Děkuji za odpověď. J. Hlaváčková

Odpověď

Vážená paní Hlaváčková, už v loňském roce jsme dopisem vyzývali všechny vlastníky neudržovaných pozemků, aby zajistili řádnou údržbu svých zahrad. Odvolávali jsme se přitom na povinnost určenou § 58 zákona o obcích a v § 3 zákona o rostlinolékařské péči. První z uvedených norem dává možnost sankcionovat každého, kdo neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. Druhá z norem určuje každému vlastníkovi povinnost "zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat." Písemné výzvy měly v lonňském roce téměř 80% účinnost. V letošním roce výzvu zopakujeme, pokud dostaneme informaci o neudržované zahradě nebo sami na takovou zahradu narazíme. Ze všech myslitelných opatření je to asi nejrozumnějí možný postup. Psát kvůli tomu novou vyhlášku obce by bylo nadbytečné. Většího efektu bychom patrně stejně nedosáhli. S pozdravem Martin Kupka