Výmol Měšická ulice

Vážený pane starosto, 10 m od Vašeho domku (v ul. Mělnická) se nachází na krajnici hluboký výmol, který je nebezpečný pro dopravu na této komunikaci. Ve smyslu Vašich výzev v Líbeznickém zpravodaji, že nemáme být lhostejní svému okolí, jsem upozornil na tento problém v 2. týdnu měsíce ledna při placení poplatku za odpad paní na úřadu. Paní okamžitě reagovala a za týden byl výmol označen sprejem. Do dnešního dne se s tím nic nestalo, ačkoli by stačilo, aby Vaši pracovníci zavezli tuto díru alespoň kolečkem štěrku do doby odborné opravy. Neberte tuto upozornění jako útok na Vaši osobu, ale jezdím po této komunikaci denně a když míjím autobus, tak jsem rád, že tam nenechám podvozek. Zaráží mě, že jste si toho nevšiml, ačkoli se tento výmol nachází před Vaším domem. Dlouhý V.

Odpověď

Vážený pane Dlouhý, výmolu se každý den vyhýbám v naději, že už zítra se přece musí naplnit příslib krajského správce komunikace a závadu opraví. Máte ale pravdu, že to vypadá jako s tou kovářovou kobylou, co chodí bosa. Dnes to zasypeme kamením a budeme doufat, že na opravu opravdu brzy dojde. Budeme to samozřejmě dál urgovat. Bez důsledné opravy se silnice bude dál nekontrolovaně rozšiřovat do zeleně, což samozřejmě nechceme. Děkuji za impulz k rychlému provizornímu řešení. Martin Kupka