Zapach z kanalizace

Dobrý den pane starosto. Bydlíme v ulici Ve Dvoře 754 a již několik měsíců se nám nepravidelně ze všech zařízení, kam odtéká odpadní voda- Wc, vana, umyvadlo, do bytu šíří neskutečný zápach fekálií nebo zápach stojících odpadních vod. Je to tak jednou do měsíce a po prvním největším zápachu šířícim se celým domem, druhý den na vjezdu do ulici Ve Dvoře něco opravovali zaméstnanci kanalizací. Všimla jsem si , že v této části se čásrečně propadá příjezdová vozovka. Dne večer se opět našim domem line vůně odpadních vod:(:(. Bydlíme v Líbeznici od roku 2014 a poprvé letos dochází k šíření zápachu a dnes poprvé lituji, že jsme se přistěhovali do Líbeznic. Nevím jak daný problém vyřešit a proto Vás tímto žádám o prozkoumaní popisovaného nepravidelného šíření zápachu fekálií a odpadních vod v ulici Ve Dvoře. Zápach je i kolem kanalizačního poklopu, který je na vozovce naproti našemu domku. Budu ráda, když budou Líbeznice zase pro mně vesničkou líbeznou a ne místem se znehodnoceným bydlením se zápachem odpadních vod.
Děkuji.
S pozdravem Lívia Večeřová

Odpověď

Vážená paní Večeřová,

zeptám se u správce kanalizace, co v ulici řešili a jestli mají podezření na nějaký vážnější problém. Pokud zápach proniká skrz sifony i do domácnosti, ukazuje to na možnou závadu v domě. Vodní "zátka" v sifonech by za běžných okolností měla zabránit pronikání zápachu.

S pozdravem

Martin Kupka 

Vážená paní Večeřová,

připojuji chronologický přehled komunikace se správcem kanalizace SVAS z tohoto týdne. Problému se věnoval přímo pan Ing. Josef Chramosta, který kanalizaci opravdu rozumí a máme s ním jen dobré zkušenosti. 

„Ohledně stížnosti paní Večeřové, tak nám včera (8. října) byl hlášen zápach v domě a před dome paní Petrové č.p.740 v ulici Ve Dvoře. Ihned jsme tam vyslali čistící vůz, který celou kanalizaci v této ulici pročistil. Proto paní Večeřová píše o opravě, ale jednalo se o čistění kanalizace. Dle tvrzení technika z čistícího vozu byla kanalizace v pořádku a čistá. Již v květnu jsme v této ulici řešili stížnost na zápach (to nám oznamoval pan místostarosta). Kanalizaci jsme pročistili a provedli kamerovou revizi, která byla také v pořádku a nikde nebyly žádné závady, které by vedly k šíření zápachu. S největší pravděpodobností se bude jednat o vyschlé pachové uzávěry v nemovitostech.

Abychom mohli vyloučit skrytou příčinu, tak na místo zajedu s kolegy a zvážíme možnost provedení revize kanalizace  "kouřostrojem" (umělý dým). Po té Vám podám informace o dalším postupu.“

Ve středu 10. října mne Ing. Chramosta informoval o prohlídce, které se účastnil přímo na místě:

„Dnes jsem se byl s kolegy podívat na problematiku zápachu v ulici Ve Dvoře. Splašková kanalizace je v naprostém pořádku a splašky v ní nezahnívají a má stálý průtok.

Prošli jsme celou ulici a poptávali jsme se i místních obyvatel, které jsme potkali venku. Potvrdili nám, že je kanalizace občas u nich doma cítit, jelikož měli vyschlé pachové uzávěry (sifony). Stejně pro klid a pořádek provedeme avizovanou revizi "kouřostrojem", jestli ta nám ještě něco neodhalí.

Domníváme se, že největším problémem bude, že všechny nemovitosti, kromě jedné, nemají vyvedeno příslušné odvětrání vnitřní kanalizace na střechu domů. Poté odváděním odpadních vod z domů jim může vysávat pachové uzávěry. Dále bychom doporučovali v této ulici pročištění dešťové kanalizace, která končí zasakem na dětském hřišti. Uliční dešťové vpusti jsou zanesené listím, zde může být další zdroj zápachu zahníváním.

Až budu znát termín pro revizi kanalizace "kouřostrojem", tak Vám dám předem vědět, aby mohl být od Vás někdo přítomen.“

Vážená paní Večeřová, počkáme ještě na zkoušku kouřostrojem. Zároveň obec pročistí hned na začátku příštího týdne dešťové vpusti.

S pozdravem

Martin Kupka