Zastavování

Má obec nějaké páky, či může nějak zasáhnout do nepřiměřeného zastavování krajiny ohyzdnou zástavbou?
Předem děkuji za odpověď a ať se nám daří!

Odpověď

Dobrý den, páky na to jsou velmi omezené. Obec má jediný dostupný nástroj, kterým je územní plán. Ten připouští i základní regulace, jako je například procento zastavěné plochy, výška stavby či tvar střechy. Silnější zbraní je regulační plán, který umožňuje určit poměrně přesně i architoktonický ráz budov. Pořízení takového plánu je ale velmi nákladná věc. Pro obec velikosti Líbeznic je to v zásadě nedostupné.

Oddělit kvalitní architekturu od nekvalitní při rozhodování o stavebním povolení je v podstatě nemyslitelné. Cesta regulativů fakticky omezuje zajímavé počiny stejně jako tuctové a nekvalitní. Dát prostor jen kvalitní architektuře třeba na základě posouzení nějaké komise v našem prostředí vytváří bohužel vždy také prostor pro korupci nebo minimálně podezření z netransparentního postupu.

Do budoucna připouštíme v Líbeznicích již jen jedno rozšíření zástavby proti současně platnému územnímu plánu - severně od základní školy. Navíc v tomto případě plánujeme časovou hranici, kdy nejdříve by bylo možné území zastavět.

Martin Kupka