Realizace varovných protipovodňových opatření

 

V listopadu 2017 byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o přidělení dotace od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu životního prostředí.

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnost obyvatel a ochrana jejich majetku prostřednictvím zavedení varovného informačního systému spolu se systémy digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému.

Celý systém byl uveden do provozu v červenci 2019.