Rekonstrukce místních komunikací Pod Lipami a k. H. Máchy

 

V březnu 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce místních komunikací Pod Lipami a K. H. Máchy“ z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+.

 

Cílem projektu rekonstrukce havarijního stavu povrchů vozovek, výstavba chodníku, obnova vchodů a vjezdů do objektů a celková úprava veřejného prostranství v ulicích Pod lipami a K. H. Máchy.

Rekonstrukce byla dokončena v říjnu 2020.