Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Líbeznice

 

 

                                                                                              

 

 

V říjnu 2022 bylo vydáni Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Líbeznice“ v rámci programu Národního plánu obnovy s předmětem podpory Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systému veřejného osvětlení.

 

Cílem projektu je výměna 361 kusů svítidel v obci Líbeznice, jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 5 až 20 let. Stávající vysokotlaké sodíkové výbojky a lineární zářivky budou nahrazena novými LED svítidla s regulací svítivosti. Předpokládaná úspora je ve výši 76 % spotřeby elektrické energie.

 

Výměna svítidel probíhala ve třech etapách a byla dokončena v březnu 2023.