Rondel je zkolaudovaný

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Budova nového pavilonu školy prošla kolaudací. Prvního září přivítá 240 malých školáků. Přijďte se podívat v neděli 30. srpna od 14 do 18 hodin, kde se budou děti učit.

Stavba trvala přesně 304 dny. Začala 20. října 2014 a kolaudační rozhodnutí získala 20. srpna 2015. Stavební firma Prominecon realizovala návrh renomovaného ateliéru Projektil architekti. Všechny přísliby se naplnily a projekt se dokončil včas. Od 1. září bude sloužit dětem. A nejen to - v odpoledních hodinách tu budou družiny a večer může dojít i na koncerty, přednášky či klubová setkání. V neděli 30. srpna od 14 do 18 hodin se můžete příjit podívat, jak stavba dopadla, jak vypadají její vnitřní prostory a jaká technologie objekt vytápí a ochlazuje. Den otevřených dveří otevře Rondel místo formálního stříhání pásky.

„Těším se, že v této stavbě dostávají líbeznické děti krásný prostor pro první roky ve škole. Věřím, že se jim tam bude líbit a že jim tam učení půjde samo,“ říká s úsměvem starosta obce Martin Kupka. Líbeznice tím podle něj zároveň dostávají budovu po architektonické stránce velmi kvalitní. „Vyplatilo se před lety vyhlásit architektonickou soutěž. Díky tomu je v našem společném veřejném prostoru o jeden užitečný a zároveň zajímavý objekt víc,“ shrnuje starosta.

Budova podle návrhu architekta Adama Halíře nakládá velmi šetrně s energiemi. Pro ohřev i chlazení využívá tepelné čerpadlo napojené na šest geotermálních vrtů. Samotný rozvod vody pro chlazení a ohřev je umístěn nezvykle v betonovém stropě. Pro jemné doladění vnitřního klimatu je k dispozici strojní větrání s rekuperací tepla. Celý dům splňuje požadavky na nízkoenergetickou stavbu.

V centru kruhového půdorysu budovy je atrium, které bude sloužit jako učebna či herna pod širým nebem, kterou za pár let zastíní platan. Okolo atria obíhá prostorná chodba s šatnami, z níž se vstupuje do jednotlivých tříd, sborovny a jídelny. Jídelna je zároveň víceúčelovým sálem pro koncerty základní umělecká školy, jež je součástí zdejší základní školy. Intenzita využití pavilonu bude veliká i vzhledem k tomu, že všechny třídy budou sloužit v odpoledních hodinách také jako školní družina. Střechu, kterou prostupují světlíky osvětlující třídy, pokryje vegetace - směs trav, bylin a rozchodníků. Zelená střecha je jedním z dalších prvků zajišťujícím kvalitní vnitřní prostředí - v tomto případě jde o zamezení nadměrného přehřívání.

Celkové náklady na výstavbu nového pavilonu školy přesáhnou 45 miliónů korun. Budou ale zahrnovat všechno potřebné vybavení i přípravu celé investiční akce. „Nic z toho by se nemohlo uskutečnit, pokud bychom se nedokázali dohodnout s ostatními obcemi na finančním podílu všech spádových obcí,“ vysvětluje první místostarosta obce František Závorka. Celkem 10 milionů korun do projektu vkládají okolní obce – Bašť, Měšice, Předboj a Nová Ves. Největší podíl představuje pomoc státu ve výši 30 miliónů korun. Zbytek je na Líbeznicích. Zařadili jsme se svým projektem rozšíření školy mezi další obce v okolí Prahy a dalších velkých měst, které využívají dlouho prosazovaný dotační program určený právě k řešení problémů spojených se strmým nárůstem obyvatel. Na začátku stálo úsilí mnoha starostů a předchozích vlád.

Fotogalerie