Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice

 

 

Projekt Rozšíření ZŠ a ZUŠ Líbeznice – IV- etapa (dostavba 20 tříd) a V. etapa (výstavba kapacitní jídelny s gastroprovozem, manipulačním prostorem pro zásobování, propojovacím prvkem a novým zázemím pro tělocvičnu) navazuje na I. – III. etapu a je spolufinancován prostřednictvím kapitoly VPS Ministerstva financí České republiky z Programu 29821 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního školství.

Projekt byl ukončen v lednu 2020.

 

 

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.