Sběrný dvůr obce Líbeznice

 

Projekt Sběrný dvůr obce Líbeznice je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí České republiky (Státní fond životního prostředí) prostřednictvím programu Operační program Životní prostředí – tematický cíl Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Cílem projektu je zvýšit kapacitu stávajícího systému, zvýšit podíl separace komunálních odpadů (včetně BRKO) a zlepšení materiálového využití těchto odpadů, jehož důsledkem bude omezení odpadů ukládaných na skládky.