Šest nových učeben završilo rozšiřování školy

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Sobota 21. ledna 2017 se zapsala jako další důležitý mezník v historii líbeznické školy. Otevřením šesti nových učeben a nového školního sálu - auly se završilo období rozšiřování její kapacity.

Šest nových učeben bude sloužit pro běžnou i odbornou výuku. Sálem dostává škola důstojný prostor pro koncerty, pro taneční přípravu a nejrůznější školní akce. Od nového pololetí se kapacita školy zvýší z nynějších 840 na 1020 žáků. Celkově přišla přestavba půdních prostor na 37,5 miliónů korun. Významnou část ve výši 25 miliónů korun pokryla státní dotace. Na zbývající část investice se složily obce ve spádovém obvodu školy. Samotné Líbeznice vloží do projektu nejvyšší částku 4 miliony korun.

„S ohledem na to, co všechno se díky této částce podařilo vyřešit a vybudovat, je to velice rozumná investice. Škola má nejen nové učebny, ale podařilo se zároveň kompletně vyměnit střechu, do které by obec v nejbližších letech stejně musela investovat. Navíc vznikl i nový krásný sál pro nejrůznější využití a důstojné zázemí pro učitele,“ vyčísluje změny starosta obce Martin Kupka.

I v tomto případě vsadilo vedení obce na návrh řešení od architekta. Stavbě předcházela samozřejmě i diskuse s pedagogy o tom, jak by mohlo uspořádání nového prostoru vypadat. Nejvážnější omezení ale představovaly požární předpisy a normy. „Postupně jsme vyloučili hned několik variant, které přísné normy nesplnily a hledali jsme cenově dostupné řešení. Vypomoci jsme si nakonec požárním můstkem do budovy s učebnami ZUŠ. Tím se podařilo vyřešit problém únikových cest. Celé projektování se ale ze všeho nejvíc podobalo tanci mezi kapkami deště. Snažili jsme se ale především vytvořit zajímavé a pěkné prostředí pro žáky. Každá třída má svou barvu. Z každé je také krásný výhled na obec a z chodby pak na Duhovku. Všechno by se tu mělo spojit v jeden smysluplný celek. Znovu jsme využili konstrukci z lepených dřevěných vazníků. Jen díky tomu nemusí mít celý prostor vlastně žádný sloup. Velkou péči jsme věnovali koncertnímu sálu a aule. Měli jsme za úkol zajistit dobrou akustiky sálu. Vypomohli jsme si vlastně výtvarným dílem. Strop totiž tvoří kombinace různě vysokých trojúhelníkových ploch. Věřím, že i díky tomuto osobitému řešení, bude prostor pro všechny návštěvníky příjemný a lákavý,“ přibližuje celý projekt architekt Jan Hájek.

Do odvážné a rozhodně nevšední hry se výtvarnice Barbora Zachovalová dostala spolu s architektem při vymýšlení barevných kombinací. „Nic by nemělo být nahodilé. Snažili jsme se o to, aby naše řešení mělo co největší výtvarný náboj. Rozhodně takovou půdní vestavbu v žádné škole nemají. Škola přece není jen prostor pro napomenutí v žákovské a špatné známky. Chtěli bychom, aby si ke všem netradičním výtvarným prvkům žáci našli vztah. Z vlastní zkušenosti vím, že jim to jde často lépe než dospělým.,“ přesvědčuje výtvarnice Barbora Zachovalová.

S dokončením půdní vestavby se také završila poslední fáze rozšiřování kapacity školy. „To je definitivní strop nejen kvůli možnostem stavebního rozšiřování školy, ale i kvůli dopravní zátěži. Více automobilů by už lokalita neunesla,“ říká místostarosta obce Michal Doubrava.

Celkové náklady za všechny tři etapy rozšiřování kapacity školy přesáhly 100 miliónů korun. Celý školní areál se za posledních 6 let opravdu výrazně změnil.

Soubory ke stažení

Fotogalerie