Seznamte se s novými plány Středočeského kraje

Ilustrační obrázek k zásadám územního rozvoje

Středočeský kraj připravil nové Zásady územního rozvoje kraje. Ty nahradí známé územní plány velkých územních celků. Veřejné projednání těchto zásad se uskuteční v pondělí 2. května.

Zástupci obce se pondělního veřejného projednání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje samozřejmě zúčastní a vystoupí s líbeznickými připomínkami. Ty budou směřovat zejména k vedení vysokého napětí v těsné blízkosti obytné zástavby a také k letišti Vodochody, jehož rozvoji nové zásady přímo nebrání. S klíčovým dokumentem územního plánování se můžete seznámit na webu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz, nebo přímo na adrese http://www.wmap.cz/zurstck/. Své připomínky pošlete do 1. května na e-mail obec@libeznice.cz. Obec je zahrne do námitek, s nimiž na veřejném projednání vystoupí.

Fotogalerie