Stromy pro Líbeznice

 

 

 

 

 

 

V květnu 2021 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Stromy pro Líbeznice“ v rámci prioritní oblasti Životní prostředí ve městech.

Projekt „Stromy pro Líbeznice“ byl spolufinancován Středočeským krajem z Fondu na podporu výsadby stromů.

Cílem projektu byla realizace výsadby 61 nových stromů v parku Na Chrupavce, v ulici Měšická, na prostranství za obecním úřadem, na sportovišti Na Duhovce a v parku u školy. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění veřejného prostoru, ke zlepšení kvality ovzduší a zadržení vody v krajině. Do sázení stromů bude zapojena široká veřejnost, čímž bude posílen nejen komunitní život v obci, ale zároveň osobním přičiněním se občané budou více zajímat o ochranu a zkvalitnění životního prostředí v obci.

Výsadba byla dokončena v prosinci 2021.