Územní plán prochází první změnou

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Výstavba vedení velmi vysokého napětí při východní hranici obce vyvolala jako dlouho plánovaná veřejně prospěšná stavba první změnu platného územního plánu Líbeznic. V současné době probíhá připomínkování ze strany orgánů státní správy. Brzy na jaře roku 2018 proběhne také veřejné projednání první změny územního plánu. Kromě formální úpravy koridoru pro vedení velmi vysokého napětí přináší změna územního plánu novou úpravu podmínek pro přeměnu nevyužívaných bývalých hospodářských dvorů na území obce, změnu funkčního využití pozemku na východ od stávajícího školního areálu pro výstavbu nové školy a řadu drobných dílčích úprav. Změna nevytváří prostor pro žádnou novou masivní výstavbu na území obce. V lokalitě za Zahradní ulici se rozšiřuje stávající území určené k výstavbě, avšak se zastropováním počtu domů na stávající úrovni. Mělo by dojít k žádoucímu rozvolnění výstavby.

Soubory ke stažení