V obytné zóně bezpečně

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Dne 30.5.2014 se strážníci OP Líbeznice zúčastnili již tradiční dopravní akce v obci Předboj, nazvané   „ Bezpečně v naší obytné zóně“. Projíždějící řidiči odpovídali dětem na otázky, co znamená dopravní značka IP 26a obytná zóna. Tradiční byly bohužel i odpovědi některých řidičů na otázku, jakou rychlostí se v obytné zóně smí jezdit, např. 30 až 50 km/h. Jeden řidič se dokonce domníval, že do bytné zóny je vjezd zakázán, protože se jedná o pěší zónu.

Dle ustanovení § 39 odst. 1,3,5, zák. č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích:

Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".

V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

Fotogalerie