Víceúčelové hřiště s kluzištěm pro výuku ZŠ Líbeznice

 

 

 

 

 

 

V říjnu 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Víceúčelové hřiště s kluzištěm pro výuku tělesné výchovy ZŠ Líbeznice“ z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+.

 

Cílem projektu je rekonstrukce původního asfaltového kurtu v Areálu zdraví a jeho přeměna na nové víceúčelové hřiště s umělou trávou, které bude možné díky chlazení pod celou plochou v zimních měsících přeměnit na kluziště.

Kluziště bylo uvedeno do předběžného provozu v prosinci 2021 a celá akce byla dokončena v červenci 2022.