Výběrové řízení na vytvoření nové podoby a moderních funkcionalit webových stránek obce

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Vytvoření integrační komunikační platformy obce Líbeznice včetně poskytnutí redakčního systému a zajištění nových funkcionalit. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P17V00000010