Začíná svoz vánočních stromků

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Poprvé v pondělí 8. ledna a potom všechny další lednové pondělky můžete na vybraných místech odložit vánoční stromky.

Stromky bude pravidelně jedenkrát týdně v pondělí odpoledne odvážet firma IPODEC ze svozových míst, která jsou vyznačena na přiložené mapě. Stromky budou odváženy klasickým „popelářským“ autem, které umožní stromky rozdrtit, aby mohly být použity jako bioodpad. Prosíme, abyste odstrojili své vánoční stromky opravdu důkladně od všech kovových, skleněných či plastových ozdob i vyprskaných prskavek.

Vytipovali jsme 10 svozových míst tak, aby byla dostupná co nejširšímu okruhu občanů. Každé místo bude označeno viditelným nápisem Sběr vánočních stromků. Stromky je zde možno odložit nejdříve v neděli večer a nejpozději do pondělního oběda. Vzhledem k tomu, že se jedná o svoz jednou týdně, prosíme všechny spoluobčany, aby stromky na místa dávali skutečně jen těsně před jejich odvozem. Neupravená hromada suchých stromků nevypadá moc hezky a my bychom neradi založili deset„černých“ skládek.

První svoz proběhne v pondělí 8. ledna a následují další tři pondělky 15., 22. a 29.  ledna 2017.

Svozová místa:

  1. Ve Dvoře za čp. 745
  2. křižovatka Na Mýtě x Školská u čp. 313
  3. křižovatka K Makůvce x Kojetická x J. Pavelky
  4. K. H. Máchy před Pakoměřickou za čp. 270
  5. Ulice Sportovní na rohu hřiště před cestou ke středisku
  6. konec Východní ulice směrem do pole
  7. roh J. Seiferta a ulice Lánské
  8. konec ulice Bořanovické u čp. 231
  9. ulice Pražská před křižovatkou s ulicí U Cihelny
  10. konec ulice U Cihelny směrem na pole

Soubory ke stažení

Fotogalerie