Základní informace

 

Líbeznice - celkový pohled

Přehled

Středočeský kraj
Katastrální výměra 598 ha
Nadmořská výška 176 – 225 m
Počet obyvatel 2953 - platí k 1.1. 2020

Územní plán obce

Aktuální podoba je zde.

Adresa Obecního úřadu

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

Krátce o obci

Středověké jádro Líbeznic leželo v místě, nyní nazývaném Na Hůrce. Obrysy původní návsi zůstaly dodnes patrné. Přes obec vedla jedna z vedlejších obchodních cest, která odbočovala od stezky směřující do kraje Litoměřiců, pravděpodobně v blízkosti dnešních Zdib, procházela přes bořanovický háj, Pakoměřice, vyúsťovala v Líbeznících a pokračovala směrem severním na Mělnicko.

Líbeznice se staly pro svou polohu, kostel i školu centrem blízkého okolí, což trvá dodnes.

V obci je:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • budova zdravotního střediska se dvěma obvody, dětským střediskem, zubním střediskem s laboratoří
 • oční optika s pravidelnými návštěvami lékaře
 • Obecní knihovna
 • pošta

Vybavenost:

 • čistírna odpadních vod
 • rozvod zemního plynu (ve 100% obce)
 • vodovod (ve 100% obce)
 • kanalizace (ve 100 % obce)
 • telefonizace celé obce
 • bezdrátový internet

Obec je od roku 1999 členem dobrovolného svazku obcí Region Povodí Mratínského potoka. Toto sdružení bylo založeno k ochraně společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Ikonografie znaku a praporu obce

Obec Líbeznice se připomíná poprvé v roce 1236 jako majetek vyšehradské kapituly. V roce 1380 se zde zmiňuje farní kostel zasvěcený sv. Martinovi.

Držiteli obce s nejdelší historií byl rod Nosticů. Líbeznice koupil v roce 1665 Jan Hertvík z Nostic. Majetek se rozšířil později o Měšice, které se staly centrem panství. K němu patřily i Líbeznice. Nosticové drželi měšické panství po tři století, až do roku 1945.

Líbeznice - znak

Nosticové, původem z Horní Lužice, se v Čechách trvale usadili v 16. století. S českým šlechtickým prostředím zcela splynuli a svého času se aktivně zapojovali do emancipačních a kulturních snah českého národa,  například působením ve prospěch Národního muzea. Na ovocném trhu postavil hrabě František Antonín Nostic Stavovské divadlo. Jako zemský patriot významně podporoval protagonisty národního obrození.

Kostel, jehož existence je spojována s obcí téměř od jejích historických počátků, je zasvěcen sv. Martinovi. Mezi atributy sv. Martina patří například meč, kterým jako římský voják rozetnul svůj  plášť a jeho část daroval zimou trpícímu žebrákovi. Vedle této známé scény je v ikonografii sv. Martina také jeho pasování na rytíře, při kterém od císaře Constantia  II. dostává meč se štítem a ostruhami.

Modrostříbrné čtvrcení štítu ve znaku obce Líbeznice je odvozeno od shodně čtvrceného a dalšími figurami pokrytého štítu hraběcího znaku Nosticů. Použití meče a ostruhových koleček ukazuje na sv. Martina, kterému je zasvěcen zdejší kostel.

Čtvrcení obecního praporu modrou a bílou je shodné s členěním obecního znaku. Žlutý vodorovný pruh odpovídá zlaté figuře meče v jeho štítu.

Líbeznice - vlajka

Popis

Znak: modro-stříbrně čtvrcený štít. Uprostřed zlatý postavený meč, provázený ve třetím a čtvrtém poli šestihrotým ostruhovým kolečkem opačných barev.

Prapor: list tvoří tři vodorovné pruhy: horní v žerďové části modrý a ve vlající části bílý, střední žlutý, v dolní žerďové části bílý a ve vlající modrý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Autorem návrhu obecního znaku a praporu je pan Stanislav Kasík – heraldická kancelář „Dauphin“. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 25.5.1998 obecně závaznou vyhlášku č.4/98, o symbolech obce. Udělení znaku a praporu bylo provedeno rozhodnutím poslanecké sněmovny č.52 ze dne 4. června 1998 a zasláno obci dne 18.6.1998 tehdejším předsedou poslanecké sněmovny Ing. Milošem Zemanem.