Zelený pás Líbeznice/Segment 1

V prosinci 2020 byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zelený pás Líbeznice/Segment 1“ z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

Cílem projektu je rozšířit vegetační složku nově zakládaného okružního parku kolem Líbeznic prostřednictvím výsadby nových stromů a keřů. Projekt klade důraz na podporu biodiverzity, posílení přirozené funkce krajiny a zkvalitnění místa krajinného rázu. Realizace projektu přispěje ke zvýšení retence srážkových vod v území.

Segment 1 zeleného pásu byl dokončen v březnu 2021.