Akademie 3. věku - výuka pro seniory

ZŠ a ZUŠ Líbeznice otevírá výuku pro seniory v hudebním oboru a ve výtvarném oboru. Zájemci se mohou hlásit telefonicky 770 178 739, e-mailem: zus@zslibeznice.cz nebo osobně v prostorách vedení ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Podmínky přijetí:

• senioři s trvalým pobytem v Líbeznicích
• věk 60+, v případě nenaplnění kapacity 55+
• uhrazení příspěvku, výuka bude probíhat s dotací obce i školy
• zájemce musí mít nástroj, na kterém bude probíhat výuka.

Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách. 

Soubory ke stažení