Budování optické sítě

Opětovně oznamujeme, že v Líbeznicích probíhají výkopové práce pro vybudování optické internetové sítě. Výkpové a montážní práce provádí firma BKPV-TEL s.r.o., kontaktní osoba Klára Krimlová, tel.: 777 810 149. Firma se snaží spojit zvoněním na zvonek s každým domem, u kterých výkopové práce probíhají, bohužel v mnoha případech neúspěšně. Doporučujeme se s firmou BKPV-TEL s.r.o. spojit na výše uvedeném kontaktním čísle a předejít tak případným nepříjemnostem souvisejících s výkopovými pracemi. Platí i pro ty, u kterých je již kabel položen a nestačili se s firmou domluvit na dalším postupu.