Cena obce udělena paní Věře Vörösové

V rámci slavnostního večera při příležitosti oslav vzniku samostatné Československé republiky byla dne 28.10. 2022 v hale Na Chrupavce udělena a předána cena obce paní Věře Vörösové za dlouholetou a nezištnou činnost ve Vlastenecko-dobročinné obci baráčníků a za činnost ve prospěch obce Líbeznice. Paní Věře Vörösové k udělení ceny blahopřejeme!