Čištění komunikací

Ve dnech 28.-29.4. 2020 bude probíhat v obci čištění místních komunikací firmou IPODEC. Prosíme všechny řidiče parkující ve vozovce nebo na jejím okraji, aby tyto komunikace uvolnili. Jinak nebudou mít před svým domem vozovku uklizenou. Plánek dotčených ulic je v příloze. Děkujeme za spolupráci.

Soubory ke stažení