Do líbeznického kostela se vrátil opravený zvon

Dnes se do Líbeznic vrátil zrekonstruovaný zvon z líbeznického kostela. Zvon je umístěn v kostele sv. Martina a bude vystaven až do celorepublikové akce Noc kostelů v pátek 12. června, kdy si ho bude možné zvlášť prohlédnout a seznámit s jeho příběhem. Zavěšení zvonu do věže kostela je naplánováno na sobotu 13. června a v neděli 14. června před bohoslužbou se úderem desáté hodiny zvon znovu rozezní. Oprava zvonu trvala půl roku, citlivou rekonstrukci provedla restaurátorská dílna zvonaře Petra Rudolfa Manouška. Celkové náklady na opravu zvonu činí 340 000 Kč, 50 000 přispěla obec Líbeznice, farnost prozatím zaplatila 55 000 a stejná částka se zatím sešla od sponzorů. Líbeznická farnost vypsala sbírku na opravu zvonu, darem na pokrytí nákladů spojených s restaurováním zvonu je možné přispět přímo do sbírky v kostele nebo na číslo účtu farnosti: 4369180329/0800 s variabilním symbolem 1663 a poznámkou: líbeznický zvon. Za poskytnutí příspěvku farnost velmi děkuje.