Dopravní omezení v ulici Mělnická

Upozorňujeme všechny řidiče a občany, že ve dnech 28.4. až 3.5. 2022 bude jízdní pruh v ulici Mělnická ve směru na Prahu na úrovni hasičské zbrojnice v Líbeznicích uzavřen z důvodu realizace přípojky kanalizace. Provoz bude mimo dopravní špičku řízen semafory, v dopravní špičce (7.00 až 9.00 a 15.00 až 18.00) bude řízen oprávněnou osobou investora stavby.