Líbeznice mají nového místostarostu

S prvním únorovým dnem se funkce místostarosty obce ujal Jan Havlíček. Nahradil Františka Grunta, který se stal ředitelem ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Jan Havlíček žije v Líbeznicích od roku 1979. Členem zastupitelstva obce je od roku 2006, od roku 2010 pak členem rady obce. Jako vystudovaný právník má v obci na starosti veřejné zakázky, evidenci smluv, majetkové záležitosti, územní plánování, komunikaci s veřejností a plní úkoly tajemníka obecního úřadu. Rozhovor s Janem Havlíčkem přineseme v únorovém čísle Líbeznického zpravodaje.