Líbeznice mají novou hasičskou zbrojnici

Otevření hasičské zbrojnice

Líbezničtí dobrovolní hasiči se po mnoha letech dočkali moderní hasičské zbrojnice. Otevřela se slavnostně v pátek 7. února 2020 v 16 hodin. Vedle objektu pro hasiče vyrostlo v přímém sousedství také zázemí technických služeb a upravená plocha pro parkování. „Líbeznice dostaly novou krásnou stavbu a nové pěkné zákoutí se stromy. Ještě před rokem stály přímo tady v centru obce nevzhledné plechové boudy a přístřešky. Dnes je tu kvalitní veřejné prostranství,“ shrnuje starosta obce Martin Kupka.Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost Gema Art Group. Investice se vyšplhala k 25,4 miliónu korun bez DPH. Obci pomohly celou stavbu financovat Ministerstvo vnitra ČR – Hasičský záchranný sbor ČR (4 mil. Kč) a Středočeský kraj (3,5 mil. Kč). Zbývající větší část prostředků zajistila obec ze svého rozpočtu.

Na začátku celého projektu byla architektonická soutěž, jak se v Líbeznicích stalo zvykem. Proběhla v roce 2017 a sešly se v ní návrhy hned několik špičkových českých architektů. Vítězný návrh je z dílny ateliéru Ehl & Koumar Architekti. „Mně se velmi líbí ten architektonický výraz, protože je to úplně strohé a svým způsobem monumentální, ale je to přitom relativně malá a úsporná stavba,“ komentoval při hodnocení komise v roce 2017 práci architektů Adam Gebrian. K jeho slovům se připojil i obecní architekt Jan Hájek: „Nové budovy vytvářejí dvůr, jak bývalo zvykem. Dům služeb kdysi býval domem statkáře a reprezentativní fasádou se obracel do ulice. Nový návrh se vlastně vrací k tradiční struktuře obce. Domy jsou nejvíce podobné stodole s tím, co stodoly naší kultuře přinášejí – jistou velkorysost, jednoduchost, monumentalitu a rytmus. Navíc vždy sledovaly důležitý poměr cena/výkon.“ Jeden z autorů vítězného návrhu Lukáš Koumar slova obecního architekta potvrzuje: „Je to oslava tradiční architektonické formy vyjádřená soudobými prostředky.“

Nově upravený prostor dotváří také 8 autorských soch Ivany Šrámkové. Jde o netradičně pojaté ochránce čerstvě vysazených stromů.

Finální podobu hasičské zbrojnice opakovaně připomínkovali jak profesionální, tak dobrovolní hasiči. Měla by tedy splňovat všechny nároky a zajistit kvalitní a moderní zázemí pro další rozvoj jednotky dobrovolných hasičů v Líbeznicích.

Nové objekty v číslech:

 • Hlavní projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI - Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Ivana Šrámková (sochy „ochránců stromů“)
 • Generální dodavatel: Gema Art Group a.s.
 • Stavbyvedoucí: Ing. Radovan Koutek
 • Investor: Obec Líbeznice
 • Celkové náklady: 25,4 mil. Kč bez DPH
 • Stavba vyrostla díky finanční pomoci: Ministerstvo vnitra ČR – Hasičský záchranný sbor ČR – 4 milióny Kč, Středočeský kraj – 3,5 miliónů Kč

 

Objekt Hasičské zbrojnice JSDH:

 • Zastavěná plocha:          216,45 m2
 • Obestavěný prosto:       1060,61 m3
 • Užitná plocha:                166,66 m2
 • Počet uživatelů:               10-12 osob

 

Objekt Zázemí technických služeb:

 • Zastavěná plocha:          324,00 m2
 • Obestavěný prostor:      1504,80 m3
 • Užitná ploch:                 253,87 m2
 • Počet uživatelů:                   10 osob

 

 • Celková plocha řešeného území:         3910 m2
 • Plocha komunikací:                            2200 m2
 • Nově vysazených stromů:                      27 ks
 • Autorské sochy:                                      8 ks
 • Počet pilířů:                              26+14=40 ks
 • Počet použitých cihel:                         7680 ks

Fotogalerie