Návrat dětí do ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Od 12. dubna 2021 je umožněn návrat dětí prvního stupně do škol. Návrat je však povolen pouze za dodržení opatření určených příslušnými resorty - ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví. Podrobné informace k návratu dětí do ZŠ a ZUŠ Líbeznice naleznete v příloze.

Soubory ke stažení