Nová škola v Líbeznicích se otevřela veřejnosti

Otevření Neorondelu

Více než tisíc lidí přišlo otevřít v sobotu 31. srpna novou líbeznickou školu. Před samotným slavnostním otevřením zasadili starostka a starostové všech spádových obcí spolu s europoslankyní Veronikou Vrecionovou před novým objektem český národní strom - lípu srdčitou. Pak předali symbolický klíč k novému objektu ředitelce školy Ivaně Pekárkové. Ta spolu s architekty Markétou a Davidem Grulichovými přivedla do školy první návštěvníky. První dojmy byly ve většině případů velmi příznivé. Osmiletý Petr to shrnul do jedné jediné věty: Nová škola je prostě bomba.

Nezbytné rozhodnutí na začátku

Příběh nového objektu školy se začal psát na jaře roku 2017. Tehdy už sloužil malý rondel školy a čerstvě byla dokončená nástavba. Ukázalo se ale, že ani to do budoucna stačit nebude. Obec měla zpracovanou demografickou studii. Ta se naplňovala, zásadní změna se ale odehrála v zájmu dětí a jejich rodičů o líbeznickou školu. Dlouhodobě přicházelo do líbeznické školy 40 až 60 procent dětí z celého školského obvodu. Pro ostatní děti rodiče zvolili pražské školy. Od roku 2016 se ale postupně do Líbeznic začalo hlásit až 90 % dětí z celého okolí. „Prověřili jsme situaci v okolních školách. Všechny byly a jsou plné. Okamžitě jsme proto začali jednat s okolními obcemi o řešení kritické situace,“ vysvětluje starosta Líbeznic Martin Kupka. „První úkol zněl celkem jasně. Shodnout se na nějakém řešení a společně je také financovat. Nemohlo jít o akademické, ale naprosto realistické a realizovatelné řešení. Bylo totiž jasné, že se nová kapacita musí otevřít už za dva roky. Na krku jsme zároveň měly všechna omezení veřejné správy – výběrová řízení se složitou procedurou, dotační žádosti a konečně i složitý proces stavebního povolení,“ dodává Martin Kupka.

Proběhla celkem čtyři společná jednání zastupitelů všech zúčastněných obcí – Měšic, Baště, Předboje, Nové Vsi, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic. Výsledkem nakonec byla dohoda o společném financování výstavby nové školy s klíčovou podmínkou – že se podaří sehnat i státní dotaci. Bez toho by obce takový projekt spustit nemohly.

Přískoky vpřed

Aby to Líbeznice neměly příliš jednoduché, stanovily si přímo do územního plánu podmínku, že každá nová veřejná stavba musí projít i architektonickou soutěží. O to svízelnější byl celý časový plán. Soutěž na návrh nového pavilonu školy vypsala obec ještě v létě roku 2017. Mezi pěti doručenými návrhy uspěl na podzim projekt ateliéru Grulich architekti. Hned začala vznikat projektová dokumentace a vedení obce se pustilo do složitých jednání s ministerstvem financí o nezbytné dotaci. Vše běželo v naprosto šibeničních lhůtách. Zároveň musely Líbeznice pořídit nezbytný majetek a také změnit územní plán. Takové operace se běžně táhnou léta, ne měsíce. U dopravních staveb v ČR to dokonce bývají celá destiletí. Už na jaře 2018 se muselo požádat o územní a stavební povolení. A souběžně musela běžet i soutěž na výběr zhotovitele. „Současně jsme vedli bitvu na několika napjatých frontách. Porážka na jedné jediné z nich by znamenala krach celého projektu. Je jasné, že sledovat takové klání zvnějšku by se s derby Sparta v. Slavia porovnat nedalo, my jsme si ale napětí i všemožných rizik užili vydatně,“ shrnuje místostarosta Michal Doubrava.

Samotná stavba

Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila společnost Metrostav. Stavbu zahájil přesně 31. července 2018 a od první chvíle věděla, že třídy musí odevzdat do začátku září 2019. Na dokončení sadových úprav a komunikací dala smlouva o dílo do ledna 2020. Prvních 16 tříd z celkového počtu 20 ale muselo být hotovo, a k tomu ještě kuchyně a jídelna.

„Snažili jsme se o průběhu stavby informovat ve zpravodaji i na facebooku co nejvíce. Je to nejvýznamnější investice Líbeznic i okolních obcí a pokládali jsme za férové, aby měli všichni obyvatelé k informacím o průběhu stavby přístup. Na obecním webu bylo možné stavbu sledovat díky kameře on-line a navíc jsme spustili pravidelné komentované videopřenosy ze stavby na zmíněném facebooku. Kdo tedy chtěl, mohl příběh stavby sledovat opravdu on-line,“ odoplňuje místostarosta Líbeznic František Grunt.

Konec dobrý, všechno dobré

Celkové náklady na stavbu i vybavení nové školy se přiblíží 240 miliónům korun. Samotná stavba vyjde na téměř 230 miliónů. „Není to jen největší investice Líbeznic do vzdělávání dětí, je to zároveň jeden z největších projektů v zemi. Museli jsme udržet náklady na uzdě, sledovat kvalitu i čas. I se všemi nezbytnými změnami obec nezaplatí víc, než kolik bylo na samém začátku výsledkem výběrového řízení a klíčovým ustanovením ve smlouvě. Termín se naplní rovněž. Otevře se dokonce všech 20 tříd. Při dni otevření dveří 31. srpna bude moci každý posoudit, jak se podařilo pohlídat poslední důležitou věc – kvalitu,“ uzavírá Martin Kupka.

Fotogalerie