Obec v letošním roce podpoří celkem 28 volnočasových akcí

V grantové výzvě pro rok 2024 na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit jste předložili žádosti o podporu na celkem 28 akcí. Rada obce schválila poskytnutí dotace na všechny akce v plné výši v celkové částce 246.500,- Kč. Kromě již zavedených akcí se můžete nově těšit např. na Kurz tvůrčího psaní pro seniory či Námořnický bál. Více se dočtete v únorovém čísle Líbeznického zpravodaje.