Opatření proti šíření epidemie koronaviru - shrnutí

S platností od 14. března 2020 od 6:00 platí další mimořádná opatření, která ovlivní i život v Líbeznicích.

Nově s účinností od 14. března 2020 od 6.00 do 24. března 2020 do 6.00 vláda zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
•    potravin,
•    výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
•    pohonných hmot,
•    paliv,
•    hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
•    v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků,
•    malých domácích zvířat,
•    krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
•    brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
•    novin, časopisů,
•    tabákových výrobků,
•    služeb prádelen a čistíren,
•    prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně;

Všechna opatření jsou přehledně popsána na webových stránkách Vlády České republiky:
www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

V Líbeznicích budou uzavřeny restaurace U Kouzelníka, Red Door a Čínská restaurace, kavárna MéLíbeKafe a Žlutá karta i kavárna v zahradnictví, stejně tak kebab Mari Fast Food.

Restaurace U Kouzelníka a Mari Fast Food zajišťují rozvoz jídla.

Prodejna potravin Tesco funguje bez omezení. Obec ve spolupráci s lékárnou zajistila pro prodavačky a pracovníky těchto provozoven minimální počet ochranných roušek, aby chránila je i návštěvníky těchto provozoven.

Dle nařízení vlády budou také uzavřeny všechny provozovny kromě těch, které podléhají výjimce.

Platí zákaz akcí s přítomností současně více než 30 osob. Na vnějších i vnitřních sportovištích se může současně pohybovat nejvýše 30 lidí. Obecní prostory – Hala Na Chrupavce, modrá apsida, skautská klubovna, Komunitní centrum Archa a školní tělocvična zůstávají tedy pro individuální aktivity dostupné.
 
Obecní knihovna je uzavřena, od pondělí 16. března ale nabídne doručování půjčených knih až do domu.

Děkujeme všem, že respektují nastavená opatření a chrání sebe i své okolí.