OÚ Líbeznice akceptuje digitální stejnopis průkazu

Chtěli bychom vás informovat, že Obecní úřad Líbeznice umožňuje prokázat totožnost nebo jinou skutečnost digitálním stejnopisem občanského průkazu už nyní, ačkoliv podle zákona je povinen tak umožnit až od 1.ledna 2025. Zákon připouští i dřívější použití digitálního stejnopisu průkazu, proto jsme se rozhodli tuto službu nabídnout občanům již v současné době.