Podnikatelů v obci si vážíme

Situace pro podnikatele je za současného stavu pandemie a jejího řešení stále kritičtější. Podnikatelé potřebují naši pomoc. Bez jejich výrobků a služeb by Líbeznice přestaly být živou obcí a ztratily by svůj charakter. Rada obce proto již od počátku protipandemických opatření rozhodla o odpuštění nájemného všem podnikatelům, kteří užívají prostory a pozemky ve vlastnictví obce. Aktuálně bylo odpuštění nájemného rozšířeno na celé 1. čtvrtletí 2021.