Porucha požárního signalizačního systému

Registrujeme poruchu požárního signalizačního systému, který spouští sirény a jejich vypnutí vyžaduje lidský zásah, který může trvat i několik minut. Pracujeme ve spolupráci se SDH Líbeznice na opravě, ale může se stát, že se v nejbližších hodinách, dnech sirény znovu rozezní.