Příprava na kůrovcovou kalamitu ve Středočeském kraji

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, jako
druhoinstanční orgán státní správy lesů, Vás tímto žádá o součinnost v koordinaci přípravy na
očekávanou kůrovcovou kalamitu ve Středočeském kraji.

Soubory ke stažení