Problémy s tlakem vody

V letošním roce opět zažíváme problém s tlakem vody v obci. Tento problém by měl být už zanedlouho vyřešen, neboť na letošní červenec je naplánováno spuštění nového zemního vodojemu před Líbeznicemi, který svojí akumulací 2x1300 metrů krychlových garantuje vyřešení aktuálních problémů. Investorem stavby za více jak 50 mil. Kč je společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Do té doby žádáme všechny občany, aby respektovali doporučení vodáren z loňského roku a napouštěli bazény mimo odběrovou špičku, tedy ideálně mezi 23:00 až 05:00 hodinou. Stejné doporučení platí i pro automatické závlahové systémy.