Publikace Líbeznice 1989 - 2019

U příležitosti oslav 30 let svobody a demokracie vydala Obec Líbeznice publikaci Líbeznice 1989 - 2019, která ve fotografiích mapuje vývoj v naší obci za posledních 30 let.
Brožura je tematicky rozdělena na několik celků, které popisují například život v obci, vývoj líbeznických škol, rozvoj veřejného prostoru nebo rekonstrukce líbeznických cest. Knížku symbolicky pokřtili starostové Líbeznic, Otakar Hlavín, který starostoval v letech 1990 – 2010 a současný starosta Martin Kupka. Publikace navazuje na loňskou brožuru Líbeznice 1918 – 2018, která mapovala vývoj v Líbeznicích za posledních 100 let.

Publikaci bude obec distribuovat do všech domácností spolu s Líbeznickým zpravodajem koncem listopadu. Pokud by někdo publikaci ve schránce nenašel, může si ji vyzvednout na obecním úřadu.

Fotogalerie