Rekonstrukce Mělnické ulice a dopravní omezení - AKTUALIZACE

Během srpna bude probíhat rekonstrukce povrchu Mělnické ulice a navazující komunikace č. II/243. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a komunikace bude opravována v úseku od čerpací stanice v Březiněvsi k poslednímu domu po pravé straně ve směru ke křižovatce se silnicí I/9, tedy prakticky až k restauraci Red Door ve Zdibské ulici.

 

Celá akce bude mít tři etapy a předpokládaný datum rekonstrukce je 1. – 31. srpna 2020. Jednotlivé etapy jsou naplánovány následovně: 1. etapa: Zdibská Red Door – křižovatka Mělnická/Hovorčovická 1. – 4. 8., na tyto čtyři dny bude zcela neprůjezdná křižovatka před kostelem, známá také jako křižovatka U Katranu. Druhá etapa uzavře Mělnickou ulici a komunikaci II/243 od křižovatky s Hovorčovickou v Líbeznicích až do Bořanovic na křižovatku s Hlavní a měla by probíhat od 5.8. do 18.8. a třetí etapa dokončí rekonstrukci z Bořanovic od křižovatky z Hlavní do Březiněvsi k benzínové pumpě a proběhne od 19. do 31. 8. 2020

 

POZOR - termíny druhé a třetí etapy se mohou změnit dle vývoje prací   

 

Rekonstrukce komunikace přinese výrazná dopravní omezení v Líbeznicích, bude totiž probíhat za celkové uzavírky úseků v jednotlivých etapách. Uzavření jednotlivých úseků umožní zhotoviteli, kterým je společnost Strabag, co nejrychlejší tempo prací a výrazné zkrácení celkové doby rekonstrukce, než kdyby práce probíhaly pouze za uzavření jednoho z pruhů a doprava byla řízena semafory. Zhotovitel stihne naplánované práce během srpna, tedy v době, kdy doprava není tak intenzivní. Dopravní omezení se budou týkat osobní dopravy, kdy nebude možné jednotlivé úseky projet a budou vyznačeny objízdné trasy, tak autobusové dopravy.

 

Ohledně osobní dopravy, tak bude komunikace pro tranzitní dopravu zcela uzavřena a bude povolen vjezd pouze obyvatelům nemovitostí nacházejících se na Mělnické ulici. Řešení objízdných tras je k dispozici v příloze tohoto článku.

 

Hromadná doprava bude v celém průběhu srpna řešena následovně.

 

První etapa, tedy od 1. do 4. srpna, bude pro autobusovou dopravu nejvíce omezující. Do Líbeznic bude zajíždět pouze spoj 368, ostatní autobusy, tedy linky 348 a 369 sem zajíždět nebudou. Pro spoj 368 bude k dispozici pouze zastávka Líbeznice I. Autobus se po projetí zastávky v Líbeznicích otočí a vrátí se do Bořanovic a bude pokračovat na Prahu nebo na Bašť a Předboj. V první etapě tedy nebude možné spojení z Líbeznic směrem na Neratovice. Pouze v pondělí 3.8. a úterý 4.8. zajistí obec zdarma minibus, který pojede v 7:30 a 8:00 ze zastávky Líbeznice II do zastávky Zlonín, rozcestí.

Linka 656 nebude v této etapě zajíždět v Líbeznicích do zastávek Zdravotní středisko a II. Z Hovorčovic bude vedena přímo do zastávky Líbeznice, Škola.

 

Ve druhé etapě, od 5. do 18. srpna 2020, budou linky 348 a 369 vedeny po objízdné trase mezi zastávkami Ďáblice a Líbeznice II. Pro tyto linky tak budou zrušeny zastávky Na Fabiánce, Březiněves, Na Boleslavce, Bořanovice a Líbeznice I. Linka 368 bude zajišťovat jako jediná obsluhu Bořanovic a pro tuto linku bude zrušena pouze zastávka Líbeznice I. Linka 656 již jezdí po pravidelné trase podle pravidelného jízdního řádu.

 

Ve třetí etapě, od 19. do 31. srpna linky 348 a 369 pojedou shodně jako ve druhé etapě. Linka 368 pojede po výlukové trase mimo Březiněves. Ze zastávky Skládka Ďáblice bude vedena odklonem přes zastávku Bořanovice, Náves do zastávky Líbeznice I. Linky 656 se opět tato etapa netýká.

 

Obec je v rámci této akce v kontaktu s investorem akce i zhotovitelem a snaží se na obě instituce působit tak, aby akce měla na obyvatele Líbeznic co nejmenší dopad.

 

V příloze článku výlukové jízdní řády a vývěsky ROPIDu, které budou také na zastávkách. Informace ROPIDu zde: https://pid.cz/vyluky/libeznice/

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení