Rozdělení grantů pro rok 2023

Rada obce ve středu 22.2. 2023 schválila rozdělení finančních prostředků v Programu na podporu jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Celkem bylo podáno 25 žádostí. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činil 212.500,- Kč, celková alokace činila 200.000,- Kč. U několika žádostí proto došlo k mírnému krácení poskytnuté dotace. Rozdělení finančních prostředků naleznete v příloze. 

 

 

Soubory ke stažení