Soutěž o nejkrásnější průčelí 2020

I v roce 2020 se Rada obce rozhodla vyhlásit soutěž o nejkrásnější průčelí a motivovat tak všechny, kteří se rozhodnou k opravě průčelí nebo celých fasád svých domů. Rozsah dotčených nemovitostí není nijak omezen, soutěžit mohou domy po celých Líbeznicích, které projdou úpravou průčelí kdykoliv v kalendářním roce 2020. Soutěžní projekty budou hodnoceny porotou, přičemž největší důraz bude kladen celkové provedení, lokalitu, použité materiály a soulad úpravy fasády průčelí s vesnickým rázem a koloritem centra obce. Soutěž se vztahuje výhradně na rekonstrukce stávajících fasád.

Výše finanční odměny činí za 1. místo 20 000 Kč, za druhé místo 15 000 Kč a za třetí místo 10 000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2020, výsledky budou vyhlášeny během ledna 2021.

 

Kdo bude mít zájem se do soutěže přihlásit, stačí vyplnit přihlášku a tu spolu s přílohami odevzdat na adresu: Obec Líbeznice, Mělnická 43. Přílohu přihlášky tvoří popis přihlášené řešení, včetně popisu použitých materiálů a řemeslných postupů a fotky průčelí před a po rekonstrukci. Přihlášky i přílohy musí být v zalepené obálce s označení „Průčelí 2020“. Přihlášku je  ožné stáhnouz zde nebo vyzvednout na obecním úřadu. 

Soubory ke stažení