Stavba mostu v Měšicích zahájena

Minulý týden byla zahájena výstavbu mostu na komunikaci II/244 v Měšicích. Nejdříve přišlo na řadu zařízení staveniště a terénní úpravy. Tento týden vrtná souprava hloubí otvory pro piloty a připravuje se jejich armování. Investorem stavby v celkové investiční výši 75 989 291,- Kč bez DPH je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Zhotovitelem je sdružení firem TAQ, s.r.o. a Silnice Group. a.s.
Celková doba výstavby je naplánována na 13 měsíců + zimní technologická přestávka. Odhadovaný termín dokončení je přelom roku 2021/2022.