Stavba školy pokročila - 106 pilot hotovo

Stavba Neorondelu - začínají práce na stropě

Po měsíci a půl intenzivní práce jsou na stavbě školy hotové všechny piloty, které tvoří hlavní prvek založení stavby. Budova bude stát na celkem 106 pilotách sahajících do hloubky 6 až 10 metrů. Na pilotách začaly zároveň vyrůstat sloupy, které ponesou strop.Stavební dělníci začali zároveň mezi vybetonovanými pilíři šalovat stropní desku. Ve zbývající části stavby se zároveň betonují základové pasy a čtveřice nosných zdí. Skeletová konstrukce celého objektu umožní do budoucna případnou snadnou proměnu vnitřní dispozice.

V dalších deseti dnech by měly být dokončeny všechny sloupy a vyšalovaná stropní deska. Zároveň začnou práce na armované výztuži stropní desky. Její první segmenty budou vybetonovány v prví polovině října. Souběžně začnou práce na přípojkách technických sítí. Při západní straně budoucího objektu vznikají záporové zdi.

Průběh stavby je možné sledovat on-line zde.  

Fotogalerie