Svoz vánočních stromků

První svoz vánočních stromků proběhne ve středu 4. ledna a následují další čtyři středy 11., 18., 25.  ledna  2023 a poslední 1.2.2023.

Svozová místa:

1.Ve Dvoře za čp. 745
2. křižovatka Na Mýtě x Školská u čp. 313
3. křižovatka K Makůvce x Kojetická x J. Pavelky
4. K. H. Máchy před Pakoměřickou za čp. 270
5. Ulice Sportovní na rohu hřiště před cestou ke středisku
6. konec Východní ulice směrem do pole
7. roh J. Seiferta a ulice Lánské
8. konec ulice Bořanovické u čp. 231
9. ulice Pražská před křižovatkou s ulicí U Cihelny
10.konec ulice U Cihelny směrem na pole