Udělení ceny obce Líbeznice

V rámci slavnostního večera 17. listopadu 2021 při příležitosti 32. výročí boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva byla v uměleckém sále ZŠ a ZUŠ Líbeznice udělena historicky třetí cena obce Líbeznice. Cenu obce obdržela paní Ludmila Horáčková za celoživotní obětavou činnost ve prospěch obce a za podporu spolkového života v obci. Blahopřejeme!