Veřejné projednání změny č.2 ÚP online

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením proběhne plánované veřejné projednání Změny č.2 územního plánu obce Líbeznice dne 15.1. 2021 od 17.00 pouze distančně prostřednictvím aplikace MS Teams. Na veřejné projednání se lze připojit prostřednictvím tohoto odkazu: https://bit.ly/39m3gQ1

Během veřejného projednání proběhne představení Změny č.2 územního plánu obce Líbeznice zpracovatelkou Ing.arch. Zuzanou Dušek Hanuškovou,která následně zodpoví spolu se zástupci obce případné dotazy.

Veškeré dokumenty a výkresy Změny č. 2 naleznete na: www.libeznice.cz/uzemni-plan