Výběrové řízení na dodávku a montáž varovných systémů

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Realizace varovných a protipovodňových opatření pro obec Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P18V00000002